lördag 19 februari 2011

Storslaget citat

´"...everything that Allah (SWT) made valuable in the world is covered and hard to get to. Where do you find diamonds? Deep down in the ground covered and protected. Where do you find pearls? Deep down at the bottom of the ocean covered up and protected in a beautiful shell. Where do you find gold? Way down in the mine, covered over with layers and layers of rock. You've got to work hard to get to them. Your body is sacred. You're far more precious than diamonds and pearls, and you should be covered too."

Många har flera gånger frågat varför man har sjal inom Islam. Detta citat tycker jag förklarar det på ett förnuftigt och väldigt vackert sätt och gör det lättare för folk att kunna relatera till själva frågan. Det låter en även förstå visdomen bakom sjalen.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar